Uvod

1.1 Opštim uslovima prodaje robe bliže se određuju uslovi kupovine i plaćanja robe, način, uslovi i rokovi isporuke i montaže robe, kao i pravo na reklamaciju za kupljenu robu. Kupovinom putem sajta potvrđujete da se slažete sa uslovima online kupovine definisanim ovim Ugovorom.

1.2 Proverite da li ste pročitali i razumeli sve odredbe ugovora pre nego što izvršite porudžbinu robe i time u potpunosti prihvatite sve ovde, u ugovoru, navedene uslove.

1.3 Opšti uslovi prodaje – kupoprodajni ugovor je dostupan i može se zaključiti samo na srpskom jeziku.

Cene i načini plaćanja

2.1 Cene za proizvode su izražene u dinarima sa uračunatim porezom na dodatu vrednost u iznosu od 20 %. U istaknute cene su uračunati troškovi isporuke robe na adresu Kupca (koje snosi Prodavac ukoliko vrednost robe koja se isporučuje prelazi iznos od 20000,00 dinara, dok troškove isporuke robe čija vrednost je manja od označenog iznosa snosi Kupac). Cene za proizvode su podložne promenama sve do trenutka dobijanja potvrde porudžbine.

Plaćanje na 6 rata bez kamate uz kartice Intesa banke.

2.2 Poručene proizvode iz našeg prodajnog asortimana možete platiti na sledeće načine:

2.2.1 platnim karticama (VISA i Master Card)

2.2.2 plaćanjem preko računa

2.2.3 plaćanje pouzećem

2.3 U zavisnosti od odabranog načina plaćanja postupak je sledeći:

  1. Plaćanje preko VISA i Master Card metoda plaćanja

Prilikom poručivanja možete izvršiti plaćanje platnim karticama unošenjem podataka sa kartice u za to predviđena polja, pri čemu se Kupac automatski upućuje na Online Payment modul (uneti naziv banke). Prodavac zadržava pravo da proveri ispravnost ili validnost debitne ili kreditne kartice, kao i podatke o kupcu. Prilikom plaćanja karticom putem Interneta unos podataka o kartici se vrši na zaštićenoj stranici Banke, a prenos preko Interneta u zaštićenoj (kriptovanoj) formi korišćenjem SSL protokola i PKI sistema. Ni u jednom trenutku sistem Prodavca nema pristup osetljivim podacima o platnoj kartici Kupca, pa samim tim Globo d.o.o. (Prodavac) ne može biti odgovoran za zloupotrebu istih. Plaćanje platnim karticama isključuje druge oblike plaćanja kod jedne iste porudžbine.

  1. Plaćanje preko računa

Vašu narudžbinu možete platiti direktnom uplatom na račun Prodavca uz obavezno navođenje odgovarajućeg poziva na broj koji se generiše prilikom naručivanja. Plaćanje možete izvršiti standardnom uplatnicom u bilo kojoj pošti ili banci na teritoriji Republike Srbije.

  1. Plaćanje pouzećem

Kod plaćanja pouzećem Vašu narudžbinu plaćate u gotovini prilikom isporuke neposredno dostavljaču kurirske službe.

Izjava o konverziji

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu. Hvala Vam na razumevanju.

Izjava o zaštiti privatnosti korisnika

U ime Globo d.o.o.  obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost
svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge.
Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla.
Svi zaposleni Globo d.o.o.  (i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Izjava o zaštiti poverljivih podataka o transakciji

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.

Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke.

Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu, pa samim tim Globo d.o.o. Novi Sad neće biti odgovoran za zloupotrebu istih.

III. Poručivanje i zaključivanje ugovora

3.1 Poručivanje robe online se vrši putem sajta na način definisan u delu ”Uslovi kupovine robe”. Samo punoletna lica mogu na ovaj način vršiti poručivanje robe.

3.2 Poručivanje robe putem online prodavnice mogu vršiti fizička i pravna lica uz uslov da je mesto isporuke na teritoriji Republike Srbije.

3.3 Pri poručivanju robe online molimo Vas da imate u vidu činjenicu da može doći do razlike u nijansama boja proizvoda prikazanih na Vašem računaru i stvarnog izgleda proizvoda zbog reprodukcija boja na kompjuteru.

Uslovi kupovine robe

4.1 Da bi izvršio kupovinu robe, Kupac je u obavezi da se na zvaničnom sajtu Globo d.o.o. www.globo.rs (u daljem tekstu Prodavac) prethodno registruje. Registracija se vrši popunjavanjem formulara na linku Login, a na način defnisan “Uputstvom za zaključivanje ugovora – kupovinu”.

4.2 Kupac registracijom potvrđuje sledeće:

  1. da je u potpunosti upoznat i da prihvata Uslove kupovine i odrebe ugovora o prodaji
  2. tačnost i potpunost u obrascu navedenih podataka
  3. da daje izričitu saglasnost da Globo d.o.o. može, u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti ličnih podataka obrađivati lične podatke naznačene u porudžbini, za potrebe vlastitih evidencija i da navedene podatke može davati trećima u svrhu slanja Kupcima obaveštenja o marketinškim aktivnostima (SMS poruke, e-mail obaveštenja, slanje kataloga i sl.), sve uz obavezu zaštite podataka Kupaca  kao i sprečavanja eventualnih zloupotreba. Detaljnije možete pogledati u delu Sigurnost podataka.

5. Način, uslovi i rokovi isporuke

5.1 Prodavac je u obavezi da obezbedi isporuku kupljene robe. Da bi se izvršila isporuka Kupac je prethodno u obavezi da izabere jedan od 3 ponuđena načina plaćanja i ukoliko plaća platnim karticama ili preko računa uplati celokupnu vrednost kupljene robe.

5.2 Prodavac zadržava pravo pozivanja Kupca radi provere podataka iz porudžbenice.U slučaju sumnje u tačnost navedenih podataka ili u slučaju da podatke nije moguće proveriti Prodavac zadržava pravo otkazivanja narudžbenice o čemu će Kupac biti obavešten putem e-maila koji je naveo prilikom registracije.

5.4 Prodavac je u obavezi da kupljenu robu isporuči najkasnije u roku od 7 radnih dana od momenta izvršene uplate, odnosno od potvrđivanja porudžbine za slučaj plaćanja pouzećem, od strane Kupca. U slučaju da isporuka robe nije moguća krivicom Kupca, Prodavac ima pravo da Kupcu naplati realne troškove prilikom ponovljene isporuke robe. Kao dokaz da je isporuka pokušana Kurirska služba će dostaviti potvrdu koja obavezno sadrži tačno vreme i ime i preizme lica koje je pokušalo dostavu robe. Smatra se da isporuka nije realizovana krivicom Kupca ukoliko je pokušana najmanje dva puta od strane Kurirske službe.

5.5 Prilikom isporuke robe Kurirska služba je u obavezi da Kupcu dostavi fiskalni račun i prateću dokumentaciju na kojoj će Kupac potvrditi da mu je roba isporučena.

5.6 Obzirom da se roba isporučuje u orginalnom pakovanju Kupac je u obavezi da samostalno izvrši montažu kupljene robe pridržavajući se, pri tome, Uputstva za montažu koje mu se isporučuje u okviru propratne dokumentacije. Prodavac ne vrši montažu kupljene robe i ista se ne može naknadno ugovoriti i platiti od strane Kupca

5.7 Kupac je odgovoran za odlaganje ambalaže, u skladu sa Zakonom, u kojoj je bio upakovan kupljeni proizvod. Kupac je odgovoran i na sebe preuzima obavezu da ambalažu odloži u posude za odlaganje ambalažnog otpada koje su označene od strane komunalnih preduzeća za odlaganje papira, odnosno druge vrste ambalaže.

5.8 Prilikom preuzimanja robe Kupac je u obavezi da prekontroliše sadržaj paketa, jer se naknadne reklamacije, u pogledu količine i oštećenja paketa, neće uvažavati.

  1. Saobraznost robe i reklamacije

6.1 Ukoliko se konstatuje da je isporučena roba oštećena, nekompletna ili da nije u funkcionalnom stanju, tj. da nije saobrazna ugovoru Kupac ima pravo na reklamaciju iste. Prijava reklamacije se može izvršiti na sajtu putem email-a office@globo.rs ili telefonom za reklamacije +381 21 633 1104.

6.2 Prodavac je odgovoran za evenutalnu nesaobraznost na robi u roku od dve godine od dana prelaska rizika za kupljenu robu na Kupca, odnosno od dana izvršene isporuke robe.

6.3 Prodavac će nesaobraznost robe otkloniti popravkom bez plaćanja naknade ili će izvršiti zamenu nesaobrazne robe.

6.4 Ako otklanjanje nesaobraznosti nije moguće niti popravkom niti zamenom robe, Kupac može da zahteva umanjenje ugovorene cene ili da izjavi da raskida ugovor o prodaji, pri čemu se Kupcu vraća celokupno uplaćeni iznos.

6.5 U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica,  delimično ili u celosti, Prodavac je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA i Master Card metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev Prodavca obaviti povraćaj na račun korisnika kartice.

6.6 Prodavac je dužan da, osnovanu reklamaciju realizuje u zakonskom roku, od dana donošenja odluke o njenoj opravdanosti.

6.7 Kupac ima pravo na otklanjanje nesaobraznosti na robi  isključivo uz fiskalni račun, koji je dužan da priloži prilikom reklamacije kupljene robe.

VII. Ostali uslovi 

7.1   Ukoliko neka od odredbi ovih opštih uslova postane nevažeća to ne utiče na važnost ostalih odredbi i Opštih uslova kao celine.

7.2 Na odnose nastale putem online kupovine između Prodavca i Kupca se primnenjuju odredbe Zakona o elektronskoj trgovini i drugi propisi koji regulišu predmetnu oblast.

7.3 Prodavac neće snositi odgovornost za štetu koja može nastati za Kupca ili treća lica usled:

  1. zloupotrebe ličnih podataka u svrhu naručivanja proizvoda
  2. neautorizovanog korišćenja korisničkog imena i lozinke ili radnje koja je povezana sa takvim korišćenjem
  3. upotrebe ili zloupotrebe korišćenja usluge online prodavnice ako predmetna šteta nije nastala krivicom zaposlenog kod Prodavca.

7.4 U slučaju eventualnog spora, ukoliko ugovorne strane isti ne reše mirnim putem, nadležan za rešavanje je Privredni sud u Novom Sadu.

VIII.  Vlasnička prava i informacije o prodavcu

8.1 Bilo koja upotreba ovog sajta ili opštih uslova prodaje Globo d.o.o. u celini ili delimično, njihovo kopiranje i  čuvanje od strane trećih lica, bez dozvole Globo d.o.o. je zabranjeno.

8.2 Osnovni podaci o prodavcu su:

Globo d.o.o. Novi Sad

Radoja Domanovića 47

21000 Novi Sad

Matični broj: 17531867
PIB: 103173009
Tekući račun: (Banka Intesa 160-546505-55)

Telefon: +381 21 633 1104

Za sva pitanja i primedbe u vezi sa prodajom putem online prodavnice možete nam pisati na e-mail: office_serbia@globo-lighting.com

 

 

Ostavite odgovor