Globo d.o.o. Novi Sad će kao Prodavac, podatke koje ovim putem dostavite, koristiti u skladu sa internim procedurama i zaštitom tajnosti podataka, samo u svrhe pravovremenog obaveštavanja o akcijama i ponudama Prodavca od strane ovlašćenih lica drugih poslovnih subjekata. Podaci se neće ustupati ni prezentovati trećim licima van ciljeva ovde date saglasnosti. U slučaju da želite da otkažete datu saglasnost potrebno je da pošaljete e-mail sa ličnim podacima na adresu office@globo.rs ili preporučenom poštom, opoziv date saglasnosti na adresu Globo d.o.o. Novi Sad, Radoja Domanovića 47, 21000 Novi Sad.

Registracijom potvrđujem da sam upoznat sa uslovima korišćenja datih podataka i dajem saglasnost za obradu istih od strane Globo d.o.o. Novi Sad.

Ostavite odgovor